Jak budować wykresy kolumnowe w pythonie

Oś odciętych przedstawia porównywane kategorie, za to oś rzędnych obrazuje ilość obserwacji, posiadających wartość odpowiadających danej kategorii. Głównym celem wykresów kolumnowych jest przedstawienie: różnic między kategoriami, pokazać która kategoria występuję najczęściej, a która najrzadziej, wykryć możliwe wartości odstające, odkryć kształtujący się trend. Bar plot jest łudząco podobny do histogramów, lecz różnią się tym, że nie …

Jak budować wykresy kolumnowe w pythonie Read More »